سرفصل ها

1- توضیحات اولیه دنیای جلوه های ویژه - post production2- کار با Interface نیوک وشناخت انواع فایلهای ورودی و خروجی 3- تغیر فرمتها در REFORMATTING ELEMENTS )  nukex ) استفاده از فرمت فوق العاده OpenEXR برای انتقال تمامی Elementهای رندر به نرم افزار Nuke برای MultiPass Compositing.(شروع پروژه عملی و دیدن فیلم )4- وارد کردن فایلهای 3 بعدی از نرم افزار مکس و شناخت فایلهای obj  و fbx-5- شناخت کانلهای رنگ import additional channels-6- کار با سیستم پیشرفته رنک و ترکیب کانلهای رنگی COLOR RRECTION AND COLOR SPACE-7- کار با سیستم جدید KEYING WITH KEYLIGHT برای حذف پرده سبز8- TRACKING AND STABILIZING برای عمق دادن به تصویر های 2 بعدی و چیدمان آبجکت در مختصات 9- کار با فیلترهای - FILTERING AND SPATIAL EFFECTS – ساخت افکتهای پیشرفته 10- کار با سیستم ذره ای NUKEX  رای ساخت – برف – باران – افکتهای نوری – مه – دود و.......... 11- کار با سیستم TOPAINT برای انتخاب رزها و شناسایی محدوده تصاویر12- اعمال تکستچر توضیحات ساخت تکستچر13- کار با نورهای ukex  -Hard Light - Soft Light14- کار با سیستم رندرینگ و تنظیمات آن 15- ترکیب تصاویرو گرفتن خروجی نهایی (COMPOSITING – RENDERING )