سرفصل ها

ساخت انیمیشن با نرم افزارهای Premiere,Nukex,Afterefect,Lumion,3Dmax,Vray مبانی بصری حرکت در فضا؛تدوین فیلم و صدا؛حرکت پرسوناژهای واقعی و حجم های سه بعدی در فضاها؛رشد احجام تغییر متریال کار با Vray و رندر کارهای عظیم و مدیریت Renderman,؛رندر چند مرحله ای و نرم افزار و آبشار و فواره و موضوعات Rpc