سرفصل ها

1-محیط عمومی و تکنیک های زوم و انتخاب کردن(دیدن فیلم )  2- جابجایی در فضا و حجم های اولیه و modifier (ساخت مبلمان) و متریال(دیدن فیلم) 3-آشنایی با poly و Compound object(معماری داخلی) 4- آشنایی با poly  ورولات Geometry ساخت سازه فضا کار(دیدن فیلم جدید) 5-آشنایی با poly  ورولات های آن(edge , poly)ساخت کابینت(اتمام فیلم ها)6- تکنیک ها مدل سازی با خط ساخت سینک دیوار آرک 7-آشنایی با loft  و(سقف کاذب و شروع معماری داخلی) 8-اتمام معماری داخلی 9-معماری خارجی (رمپ ,چمن ,جدول,توپوگرافی ,,کنسول ,...)10-نور پردازی خارجی 11- انیمیشن 12-شروع متریال (آسمان و بیابان)13-پرچم , پتو ,پرده 14-درخت ,آدم , استادیوم 15-آب ,آبشار 16-گچ بری ,چمن حجمی ,دیوار سنگی , کف سازی(17-18-19)-workshop  جزوه متریال